با کیفیت بالا

                                                                    قیمت مناسب

                                                                           نزدیکی به مناطق مصرف

۰۶/۰۶/۱۳۹۷

سیلیس

                                                    […]
۰۶/۰۶/۱۳۹۷

کربنات.پودر کربنات کلسیم.کربنات کلسیم

صادرات کربنات کلسیم به کشورهای حومه خلیج فارس
۰۶/۰۶/۱۳۹۷

پودر کربنات کلسیم.کربنات کلسیم.کربنات.پودر تالک.اخرا.تالک

                                                پودر کربنات […]
۰۶/۰۶/۱۳۹۷

پودر کربنات کلسیم سفید کریستال

                                                    […]