اولین وبزرگترین تولید کننده پودرکربنات کلسیم

اولین وبزرگترین تولید کننده پودرکربنات کلسیم

                                                اولین وبزرگترین تولید کننده

                                                               پودر کربنات کلسیم در ایران

                                                                                         با سابقه بیش از ۲۰سال