بسته بندی

كليه محصولات در بسته‌بندي پاكتي كرافت و در كيسه‌هاي پروپلين بسته‌بندي مي‌گردد و مطابق درخواست مشتري پالت شرينگ نيز خواهد شد. ضمناً جمبوبگ‌هاي نوع درجه يك كره‌اي و ممتاز ايراني جهت كربنات‌كلسيم كريستال و ساير محصولات براي صادرات به كشورهاي ديگر مخصوصاً آسياي ميانه و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس بسته‌بندي و ارسال مي‌گردد.