خصوصیات پودر تالک

خصوصیات پودر تالک

پودر تالک معدنی معمولاً به رنگ سبز ، سفید ، خاکستری ، قهوه ای در معادن هستند .  و  این نرمترین ماده معدنی شناخته شده است و درجه سختی آن در مقیاس موهز ۱ میباشد.