فروش پودر تالک بصورت فله بونکر

فروش پودر تالک بصورت فله بونکر

پودرتالک

بارگیری پودر تالک به صورت فله بونکر جهت صنایع مختلف 

در شرکت پودرسازان خلیج فارس انجام میشود
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس با شماره ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷
مهندس علیرضا اصغری