پودرکربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.کربنات کلسیم.کربنات کلسیم پوششدار(کوتد).کوتد.پوششدار.تالک.بنتونیت.سیلیس.پودرتالک.پودرسیلیس.پودربنتونیت.اخراهرمز

پودرکربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.کربنات کلسیم.کربنات کلسیم پوششدار(کوتد).کوتد.پوششدار.تالک.بنتونیت.سیلیس.پودرتالک.پودرسیلیس.پودربنتونیت.اخراهرمز

کربنات کلسیم پوششدار                             کربنات کلسیم 

شرکت پودرسازان خلیج فارس 

موارداستفاده پودرکربنات کلسیم درصنایع چسب   رنگ   رزین   گرانول    سیم وکابل   پی وی سی   فیلتر  و……..  میباشد