پودرکربنات کلسیم

پودرکربنات کلسیم

پودر کربنات کلسیم

پودر کربنات کلسیم

                                                   شرکت تولیدی پودرسازان خلیج فارس 

                                                                 تولید کننده پودرهای میکرونیزه کربنات کلسیم

                                                        از مش ۲۰۰ الی ۲۵۰۰ با کیفیت بسیار عالی تولید میشود