پودر کربناتکلسیم

پودر کربناتکلسیم

پودر کربنات کلسیم

پودر کربنات کلسیم

                               تولبد پودر کربنات کلسیم در مش های مختلف در شرکت پودرسازان خلیج فارس با کیفیت بسیار بالا

                              وسفیدی و درخشندگی بالا