پودر کربنات کلسیم.کربنات.کربنات کلسیم

پودر کربنات کلسیم.کربنات.کربنات کلسیم

                                      پودر کربنات کلسیم با فرمول شیمیایی caco3 در صنعت لاستیک سازی و پلاستیک ؛

                    پلیمر ؛ سیم و کابل ؛ کاشی و سرامیک ؛ رنگ ساختمانی ؛ رنگ ترافیکی ؛ حفاری چاه نفت ؛

                                                                        لوله pvc ؛ گرانول ؛ الکترود جوش ؛ چسب ؛ صنایع کاغذ استفاده میشود.