پودر کربنات کلسیم

پودر کربنات کلسیم

صنایع ساخت کاشی و سرامیک

پودر کربنات کلسیم 

در این صنعت جهت استفاده در لعاب کاشی با مش های بالای ۸۰۰ مورد استفاده قرار می گیرد.