پودر کربنات

                                                                             تولید با کیفیت بسیار بالا  و سفیدی بالا