کربنات.تالک.سیلیس.اخرا

کربنات.تالک.سیلیس.اخرا

                                                             تولید کننده انواع پودرهای میکرونیزه

                                                                    در مشهای مختلف با کیفیت بالا و قینت مناسب