کربنات کلسیم.اخرا.تالک.سیلیس

کربنات کلسیم.اخرا.تالک.سیلیس

                                                     شرکت پودرسازان خلیج فارس

                                                                             تولید کننده پودرهای میکرونیزه