کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.باریت.پودرباریت.بنتونیت.پودربنتونیت.پودرکربنات کلسیم پوششدار(کوتد).کوتد.سیلیس

کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.باریت.پودرباریت.بنتونیت.پودربنتونیت.پودرکربنات کلسیم پوششدار(کوتد).کوتد.سیلیس

شرکت تولیدی ومعدنی پودرسازان خلیج فارس

محصولات تولیدی این شرکت ازقبیل 

پودرکربنات کلسیم ۲۵۰۰     ۱۵۰۰    ۸۰۰    ۶۰۰     ۴۰۰    ۳۲۵    ۲۰۰     ۱۰۰    وشکری  میباشد

سایرمحصولات تولیدی این شرکت ازقبیل بنتونیت   تالک  باریت   سیلیس   و……..میباشد