کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم پوششدار(کوتد).اسیداستئاریک.سنگ کربنات کلسیم.بنتونیت.پودربنتونیت.سیلیس.پودرسیلیس.تالک.پودرتالک.کربنات کلسیم کوتد

کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم پوششدار(کوتد).اسیداستئاریک.سنگ کربنات کلسیم.بنتونیت.پودربنتونیت.سیلیس.پودرسیلیس.تالک.پودرتالک.کربنات کلسیم کوتد

شرکت پودرسازان خلیج فارس دلیجان بزرگترین تولیدکننده وصادره کننده پودر کربنات کلسیم به خارج از کشور

محصولات تولیدی این شرکت ازقبیل پودرکربنات کلسیم ساده وپودرکربنات کلسیم پوششدار(کوتد)