کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.سنگ کربنات کلسیم.کربنات کلسیم پوششدار(کوتد).تالک.پودرتالک.باریت.پودرباریت.صنایع پلیمر.صنایع رنگ.صنایع چسب.صنایع پی وی سی.صنایع گرانول

کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.سنگ کربنات کلسیم.کربنات کلسیم پوششدار(کوتد).تالک.پودرتالک.باریت.پودرباریت.صنایع پلیمر.صنایع رنگ.صنایع چسب.صنایع پی وی سی.صنایع گرانول

شرکت پودرسازان خلیج فارس تولیدکننده پودرهای میکرونیزه ومعدنی

ازجمله کربنات کلسیم که درصنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد