کربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم.سنگ کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم پوششدار(کوتد).بنتونیت.پودربنتونیت.سیلیس.پودرسیلیس.تالک.پودرتالک.پودرتالک ایزوگام

کربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم.سنگ کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم پوششدار(کوتد).بنتونیت.پودربنتونیت.سیلیس.پودرسیلیس.تالک.پودرتالک.پودرتالک ایزوگام

شرکت پودرسازان خلیج فارس

تولیدکننده پودرهای میکرونیزه ومعدنی

موارداستفاده پودرکربنات کلسیم درصنایع

چسب   رنگ ورزین  موادشیمیایی   کاغذ  فیلتر   سنگ مصنوعی و…….میباشد