کربنات کلسیم پوشش دار رسوبی

کربنات کلسیم پوشش دار رسوبی

کربنات کلسیم پوشش دار رسوبی  نوع خالص سازی شده کلسیم معدنی است. خلوص کربنات کلسیم به ۹۹٪ درصد می رسد .مورد استفاده در صنایع حساس مانند صنایع غذایی, داروسازی, بهداشتی و آرایشی آماده مصرف می شود. در صنایع تولید دارو از آن برای دارو های کلسیم دار استفاده می شود. در سایر دارو ها نیز به عنوان مکمل یا پر کن مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین در صنایع تولید سیمان و بتون نیز کاربرد داشته و از آن به نام آهک خوراکی نیز نام برده می شود زیرا خلوص آن به قدری بالا می باشد که در مصارف خوراکی و غذایی نیز می توان از آن سود برد.