کربنات کلسیم

                     کربنات کلسیم 

                                  ماده‌ای با فرمول شیماییCaCo3 است .کربنات کلسیم یک ماده معدنی استثنایی است 

                                بیشتر  از ۴ درصد از پوستهٔ زمین را شامل و در سرتاسر دنیا پیدا می‌شود. کربنات کلسیم

                               یکی از پرکاربردترین مواد شناخته شده برای بشر است. این ماده می‌تواند به صورت مصنوعی

                                         تولید شود و البته در پوسته تخم مرغ و غشای جانورانی مانند حلزون و خرچنگ  مرغ گوسفند نیز موجود است.