باريت چیست:

پودر باریت با فرمول شیمیایی Baso4 با جذب رطوبت پایین و وزن مخصوص بالا در صنایع شیمیایی ، رنگ مایع ، پودری ، پلیمر ، حفاری چاه های نفت و گاز و غیره ….. استفاده می شود.

کاربرد پودر باریت در صنایع

۱- حفاری های نفت و گاز در حفاری های عمیق گاز و نفت در مناطقی که فشار گاز یا مایع از پایین زیاد باشد. از پودر باریت مورد استفاده قرار میگیرد وقتی که میخواهند از سونداژ استفاده کنند
نیاز به ماده ای سنگینی می باشد که باریت را با آب وگل رس اضافه می نمایند تا در زمان چرخش فشار آن را به دلیل سنگین بودن کنترل نماید. خواص مفید این محصول به خاطر سنگینی و خنثی بودن آن از نظر ترکیب شیمیایی و قیمت نسبتا ارزانی که دارد مورد پسند قرار میگیرد. مش مصرفی در این صنعت مش ۲۰۰ می باشد و وزن مخصوص باریتی که استفاده میشود ۲/۴ می باشد.

۲- صنعت رنگ: در صنایع رنگ ازپودر باریت به عنوان سیل کننده رنگ و پوش و پرکننده نیز در این صنعت استفاده می شود. . و نرمی پودرمصرفی مش ۲۵۰۰ می باشد.
۳- صنایع پلاستیک و لاستیک سازی: در این صنعت از پودر باریت به عنوان پر کننده جهت پوشش دادن و روکش مورد استفاده قرار میگیرد. و نرمی پودر آن مش۲۵۰۰ می باشد. .
۴- صنایع کاغذ سازی: در این صنعت به عنوان جلا . پوشش . جذب جوهر استفاده میشود.و مش های مصرفی ۲۵۰۰ می باشد.
۵- صنایع شیشه سازی: .در این صنایع به عنوان کمک ذوب و تسهیل کننده کار بر روی شیشه و ایجاد شفافیت شیشه استفاده میشود. و در کل شیشه های حاوی باریم درخشنده تر و شفاف تر از شیشه های سربی و غیره… میباشد.
۶- صنایع سرامیک: .در این صنعت از پودر میکرونیزه باریت به عنوان همگن کننده ماده مذاب ، درخشندگی بالا و شفافیت و کاهش دادن حباب های محصول کاربرد دارد.

۳۰/۰۱/۱۳۹۷

باریت

باريت چیست: پودر باریت با فرمول شیمیایی Baso4 با جذب رطوبت پایین و وزن مخصوص بالا در صنایع شیمیایی ، رنگ مایع ، پودری ، پلیمر […]