پودر کربنات کلسیم

تولید و ارسال پودر کربنات کلسیم

 با کیفیت بالا و سفیدی و در خشندگی عالی برای تولیدی شامپو 

سفیدترین پودر کربنات کلسیم را از شرکت پودر سازان خلیج فارس بخواهید

۰۵/۰۵/۱۴۰۰

پودر کربنات کلسیم مخصوص شامپو

سفیدترین پودر کربنات کلسیم را از شرکت پودر سازان خلیج فارس بخواهید
۰۴/۰۵/۱۴۰۰

پودر کربنات کلسیم مخصوص خمیر دندان

۱۸/۰۴/۱۴۰۰

پودر کربنات کلسیم

۰۵/۰۴/۱۴۰۰

پودرکربنات کلسیم

پودر کربنات کلسیم