پودر تالک مخصوص ایزوگام

پودر تالک مخصوص ایزوگام

۲۷/۰۹/۱۳۹۸

پودر تالک مخصوص ایزوگام

۲۵/۰۶/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم با کیفیت بسیار بالا

                                       پودر کربنات کلسیم         […]
۱۰/۰۶/۱۳۹۸

مسحوق کربونات کلسیم

                        تعتبر شرکه  الخلیج الفارسی لمسحوق الطلا                    […]
۰۱/۰۵/۱۳۹۸

کربنات کلسیم

  ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷ مهندس علیرضا اصغری