کوتد

کوتددر مش های مختلف تولید شرکت پودرسازان خلیج فارس جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷

مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید

۱۷/۱۱/۱۴۰۰

کربنات کلسیم پوشش دار کوتد مخصوص ضد یخ

مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید
۲۴/۱۰/۱۴۰۰

کربنات مش۲۵۰۰واقعی

۰۴/۱۰/۱۴۰۰

قیمت کربنات کلسیم۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷

تماس ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷ جهت استعلام قیمت تماس حاصل بفرمایید مهندس علیرضا اصغری
۰۳/۱۰/۱۴۰۰

سفیدترین پودر کربنات کلسیم در ایران

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷ مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید