پودر کربنات کلسیم

پودر کربنات کلسیم 

مش ۲۵۰۰
۲۰۰
۴۰۰
۶۰۰
۸۰۰
۱۵۰۰
۲۵۰۰
۳۰۰۰
۲۵/۰۳/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم.کربنات.کربنات کلسیم.تالک.سیلیس.

۰۶/۰۳/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم

۰۴/۰۳/۱۳۹۸

پودرکربنات کلسیم

۳۰/۰۲/۱۳۹۸

فروش و ارسال پودر کربنات کلسیم به سایر نقاط ایران

                                                    […]