پودرکربنات کلسیم

                                           مخصوص کارتن سازی

                                    با سفیدی ونرمی بالا

۱۶/۰۲/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم مخصوص کارتن سازی

                                                    […]
۱۶/۰۲/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم مخصوص رزین

                                                    […]
۱۶/۰۲/۱۳۹۸

کربنات مخصوص لوله پلیکا

                                                    […]
۱۶/۰۲/۱۳۹۸

کربنات مخصوص چسب

                                                    […]