کربنات موارد مصرف در

                                                صنایع رنگ 

                                                                  پلاستیک

                                    کفپوش

                                                        مجسمه
                                                           کاغذ
                                            لوله
                                                         وغیره…..
۲۳/۰۵/۱۳۹۷

کربنات موارد مصرف

                                                  کربنات […]
۲۱/۰۵/۱۳۹۷

کربنات.کربنات کلسیم.تالک.پودر کربنات کلسیم

                                                    […]
۲۰/۰۵/۱۳۹۷

پودر کربنات کلسیم در صنایع رنگ

 صنا یع رنگ: پودر کربنات کلسیم در صنعت رنگ سازی به عنوان پرکننده مورد استفاده قرار می گیرد. این پودر معمولا با مشخصه زیر جهت ساخت انواع رنگ […]
۱۸/۰۵/۱۳۹۷

کربنات کلسیم

کربنات کلسیم                                                 […]