دسته‌بندی نشده

۳۱/۰۱/۱۳۹۸

caco

۲۶/۱۲/۱۳۹۷

پودرکربنات کلسیم.باریت.تالک.پودرتالک.کربنات کلسیم.پودرباریت

۲۶/۱۱/۱۳۹۷

باریت

۲۶/۱۱/۱۳۹۷

باریت. پودرباریت. کربنات کلسیم. پودرکربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم پوششدار. تالک.پودرتالک.بنتونیت.پودربنتونیت.سیلیس.پودرسیلیس.پودر کوتد. پودرکربنات کلسیم کوتد