شرکت تولیدی پودرسازان خلیج فارس 

                                                                 تولید کننده پودرهای میکرونیزه کربنات کلسیم

                                                        از مش ۲۰۰ الی ۲۵۰۰ با کیفیت بسیار عالی تولید میشود 

۲۴/۰۲/۱۳۹۸

پودرکربنات کلسیم

                                                   شرکت […]
۲۲/۰۲/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم.کربنات.کربنات کلسیم

۱۸/۰۲/۱۳۹۸

کربنات

                                                    […]
۱۸/۰۲/۱۳۹۸

کربنات کلسیم

                                                    […]