شرکت پودرسازان خلیج فارس

                                                                             تولید کننده پودرهای میکرونیزه

۳۰/۰۶/۱۳۹۸

کربنات کلسیم.اخرا.تالک.سیلیس

                                                    […]
۲۵/۰۶/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم با کیفیت بسیار بالا

                                       پودر کربنات کلسیم         […]
۲۵/۰۶/۱۳۹۸

پودر اخرا هرمز

 بهترین پودر اخرا هرمزگان 
۲۳/۰۶/۱۳۹۸

پودراخرا شرکت پودرسازان خلیج فارس