اخرا درجه یک هرمزگان   

                                                         کربنات کلسیم با سفیدیه بالا 

                                                       تالک ممتاز دلیجان برای ایزوگام

۲۸/۰۷/۱۳۹۸

اخرا هرمزگان .کربنات کلسیم.تالک

                                                    […]
۱۵/۰۷/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم.کربنات.تالک.اخرا.سیلیس

                                                  شرکت […]
۰۶/۰۷/۱۳۹۸

اخرا.کربنات کلسیم.سیلیس کیفیت بالا

پودر کربنات کلسیم                                                […]
۳۰/۰۶/۱۳۹۸

کربنات کلسیم.اخرا.تالک.سیلیس

                                                    […]