شرکت تولیدی ومعدنی پودرسازان خلیج فارس

محصولات تولیدی این شرکت ازقبیل 

پودرکربنات کلسیم ۲۵۰۰     ۱۵۰۰    ۸۰۰    ۶۰۰     ۴۰۰    ۳۲۵    ۲۰۰     ۱۰۰    وشکری  میباشد

سایرمحصولات تولیدی این شرکت ازقبیل بنتونیت   تالک  باریت   سیلیس   و……..میباشد

۲۲/۰۶/۱۳۹۷

کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.باریت.پودرباریت.بنتونیت.پودربنتونیت.پودرکربنات کلسیم پوششدار(کوتد).کوتد.سیلیس

شرکت تولیدی ومعدنی پودرسازان خلیج فارس محصولات تولیدی این شرکت ازقبیل  پودرکربنات کلسیم ۲۵۰۰     ۱۵۰۰    ۸۰۰    ۶۰۰     ۴۰۰    ۳۲۵    ۲۰۰  […]
۲۱/۰۶/۱۳۹۷

کربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم.سنگ کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم پوششدار(کوتد).بنتونیت.پودربنتونیت.سیلیس.پودرسیلیس.تالک.پودرتالک.پودرتالک ایزوگام

شرکت پودرسازان خلیج فارس تولیدکننده پودرهای میکرونیزه ومعدنی موارداستفاده پودرکربنات کلسیم درصنایع چسب   رنگ ورزین  موادشیمیایی   کاغذ  فیلتر   سنگ مصنوعی و…….میباشد
۲۰/۰۶/۱۳۹۷

پودر کربنات کلسیم.کربنات.کربنات کلسیم

                                                  تولید […]
۱۹/۰۶/۱۳۹۷

پودرکربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم.کربنات کلسیم.کربنات کلسیم پوششدار(کوتد).کوتد.پوششدار.تالک.بنتونیت.سیلیس.پودرتالک.پودرسیلیس.پودربنتونیت.اخراهرمز

کربنات کلسیم پوششدار                             کربنات کلسیم  شرکت پودرسازان خلیج فارس  موارداستفاده پودرکربنات کلسیم درصنایع […]