پودر کلسیم کربنات یکی از پرکاربردترین مواد معدنی است که در صنعت کاغذ، پلاستیک

                                    ، رنگ ه و پوشش هابه عنوان پرکننده و هم پوشش رنگی(به علت رنگ سفید مخصوصش) کاربرد دارد.

۰۵/۰۶/۱۳۹۷

پودر کربنات کلسیم

                                 پودر کلسیم کربنات یکی از پرکاربردترین مواد معدنی است که […]
۰۴/۰۶/۱۳۹۷

کربنات.پودر کربنات.کربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم

                                             پودرکربنات کلسیم یک جامد سفید […]
۰۲/۰۶/۱۳۹۷

کربنات

                                                    […]
۰۲/۰۶/۱۳۹۷

پودر کربنات کلسیم.کربنات.کربنات کلسیم

                                      پودر کربنات کلسیم با فرمول شیمیایی caco3 […]