پودرکربنات کلسیم یک جامد سفید رنگ است که زیاددر صخره ها و بیشتر در تمام نقاط

                                  جهان یافت می شود.پودرکربنات کلسیم به نام های سنگ مرمر کلسیت.گچ فرنگی.

                                               سنگ آهک.آرگونیت . شناخته شده و مهم ترین کانیهای آن، تراورتن.ماربل.سنگ آهک.

                                                          آرگونیت است. فرمول شیمیایی کربنات کلسیم CaCO3 ، است

۰۴/۰۶/۱۳۹۷

کربنات.پودر کربنات.کربنات کلسیم.پودر کربنات کلسیم

                                             پودرکربنات کلسیم یک جامد سفید […]
۰۲/۰۶/۱۳۹۷

کربنات

                                                    […]
۰۲/۰۶/۱۳۹۷

پودر کربنات کلسیم.کربنات.کربنات کلسیم

                                      پودر کربنات کلسیم با فرمول شیمیایی caco3 […]
۰۱/۰۶/۱۳۹۷

کربنات کلسیم

                     کربنات کلسیم                              […]