صنایع ساخت کاشی و سرامیک

پودر کربنات کلسیم 

در این صنعت جهت استفاده در لعاب کاشی با مش های بالای ۸۰۰ مورد استفاده قرار می گیرد.

۲۵/۰۵/۱۳۹۷

پودر کربنات کلسیم

صنایع ساخت کاشی و سرامیک:  پودر کربنات کلسیم  در این صنعت جهت استفاده در لعاب کاشی با مش های بالای ۸۰۰ مورد استفاده قرار می گیرد.
۲۵/۰۵/۱۳۹۷

کربنات کلسیم

                                                    […]
۲۴/۰۵/۱۳۹۷

کربنات

                                                    […]
۲۳/۰۵/۱۳۹۷

کربنات موارد مصرف

                                                  کربنات […]