کربنات

                                                                     بهترین پودر 

                                                                             با بهترین کیفیت

                                                                                        در مش های مختلف

                                   ۲۰۰
                                            ۴۰۰
                                                      ۶۰۰
                                                              ۸۰۰
                                                                      ۱۵۰۰
                                                                                  ۲۵۰۰
۲۴/۰۵/۱۳۹۷

کربنات

                                                    […]
۲۳/۰۵/۱۳۹۷

کربنات موارد مصرف

                                                  کربنات […]
۲۰/۰۵/۱۳۹۷

پودر کربنات کلسیم در صنایع رنگ

 صنا یع رنگ: پودر کربنات کلسیم در صنعت رنگ سازی به عنوان پرکننده مورد استفاده قرار می گیرد. این پودر معمولا با مشخصه زیر جهت ساخت انواع رنگ […]
۱۸/۰۵/۱۳۹۷

کربنات کلسیم

کربنات کلسیم                                                 […]