کربنات کلسیم 

                                                                                    در صنعت پلاستیک و لاستیک 

                              به عنوان پرکننده ومقاومت محصول در برابرحرارت

                                                                                     واستحکام استفاده میشود

۰۲/۰۴/۱۳۹۷

کربنات کلسیم

                                                    […]
۳۰/۰۳/۱۳۹۷

کربنات کلسیم

                                                    […]
۲۶/۰۳/۱۳۹۷

مواردکاربرد کربنات کلسیم

                                                    […]
۲۳/۰۳/۱۳۹۷

پودر کربنات کلسیم مش ۴۰۰

                                                    […]