مزایای محصولات ما 

                                                  بسته بندی شکیل 

                                 قیمت مناسب

                    کیفیت بالا

                       نزدیکی به بازار فروش

۰۸/۰۲/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم

                                       مزایای محصولات ما          […]
۳۱/۰۱/۱۳۹۸

۱۴/۰۱/۱۳۹۸

کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم پوششدار(کوتد).پودرباریت.باریت.تالک.پودرتالک.اخرا.پودراخرا.سیلیس.لوله پلیکا

 پودر کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم پوششدار(کوتد).  سنگ کربنات وپودرکربنات کلسیم.کربنات کلسیم.کربنات کلسیم.  کلسیم.کربنات.اهک.کربنات کلسیم رسوبی.باریت.  پودرباریت.تنی کوبی باریت.اخرا.پودراخرا.پودرقرمز.  تالک.تالک سفید.تالک ضداسید.سیلیس.میکا.لوله پلیکا.پی […]
۰۹/۰۱/۱۳۹۸

کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم پوششدار.باریت.پودرباریت.اخرا.پودراخرا.هماتیت.مواردکاربردپودرکربنات کلسیم.کربنات کلسیم سفید.کربنات کلسیم شیری.تالک سفید.انالیزپودرکربنات کلسیم

 پودر کربنات کلسیم.پودرکربنات کلسیم پوششدار(کوتد).  سنگ کربنات وپودرکربنات کلسیم.کربنات کلسیم.کربنات کلسیم.  کلسیم.کربنات.اهک.کربنات کلسیم رسوبی.باریت.  پودرباریت.تنی کوبی باریت.اخرا.پودراخرا.پودرقرمز.  تالک.تالک سفید.تالک ضداسید.سیلیس.میکا.لوله پلیکا.پی […]