تعریف: كربنات‌ كلسيم ساده ایست كه با لايه‌ ای نازك از اسيد استئاريك پوشش داده شده است.اسید استئاریک یکی از انواع اسیدهای چرب گفته میشود  میزان استفاده از اين اسيد در حدود ۵%تا۳%وزني مي‌ باشد

پودر کربنات کلسیم

پودر کربنات کلسیم

۲۷/۰۳/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم پوشش دار

تعریف: كربنات‌ كلسيم ساده ایست كه با لايه‌ ای نازك از اسيد استئاريك پوشش داده شده است.اسید استئاریک یکی از انواع اسیدهای چرب گفته میشود  میزان استفاده از […]
۲۵/۰۳/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم.کربنات.کربنات کلسیم.تالک.سیلیس.

۱۹/۰۳/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم

۱۷/۰۳/۱۳۹۸

پودر کربنات کلسیم

                                     پودر کربنات کلسیم           […]