پودر تالک

پودر تالک تولیدی شرکت پودرسازان خلیج فارس میل دهی 

 بسیار عالی به ایزوگام میده جهت دریافت نمونه تماس حاصل بفرمایید

۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷ مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید 

31/08/2022

پودر تالک=میل دهی ایزوگام

 بسیار عالی به ایزوگام میده جهت دریافت نمونه تماس حاصل بفرمایید ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷ مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید 
22/06/2022

پودر کربنات کلسیم پوشش دار کوتد مخصوص دیوارپوش pvc

       ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷ مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید 
07/11/2021

فروش پودر تالک بصورت فله بونکر

06/11/2021

کربنات کلسیم و کاربرد آن درصنایع