پودرتالک

بارگیری پودر تالک به صورت فله بونکر جهت صنایع مختلف 

در شرکت پودرسازان خلیج فارس انجام میشود
جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس با شماره ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷
مهندس علیرضا اصغری
۱۶/۰۸/۱۴۰۰

فروش پودر تالک بصورت فله بونکر

۱۵/۰۸/۱۴۰۰

کربنات کلسیم و کاربرد آن درصنایع