فوم سرد

کربنات کلسیم

کربنات کلسیم مخصوص تولید اسفنج و فوم
یکی از موادی که در تولید اسفنج و مواد فوم زا به کار می رود، کربنات کلسیم مخصوص تولید اسفنج می باشد. در تولید اسفنج و فوم های آلومینیوم از کربنات کلسیم ( با فرمول شیمیایی CaCO3 ) به عنوان یک ماده کف کننده استفاده می شود. در این راستا ، تمام پارامترهای فرآیند، برای ساخت کف همگن بر اساس ساختار کربنات کلسیم بهینه شده است.
همچنین جهت آزمایش اثر افزودن کلسیم بر تراکم و تخلخل ،
تأثیر کربنات کلسیم مخصوص تولید اسفنج به عنوان یک
ماده کف کننده و علاوه بر این سرعت هم زدن روی تراکم و
تخلخل اسفنج و فوم ها در شرکت تولید پودرسازان خلیج فارس مورد بررسی
قرار گرفته است.
در نتیجه کف به دست آمده در شرایط مطلوب با آزمون فشرده
سازی تک محوری ارزیابی شد؛ نتایج نشان داد که با افزودن
۱٫۵٪ وزنی کلسیم ، می توان یک ساختار یکنواخت وبسیار
مطلوب را با حداکثر تخلخل ۷۰٪ و کمترین تراکم g cm -۳  ۰٫۸
به دست آورد.
علاوه بر این ، مشخص شد که با افزایش مقدار کربنات کلسیم
تا ۲ درصد وزنی و افزایش سرعت هم زدن تا ۲۰۰۰ دور در دقیقه
، تخلخل افزایش یافته و اندازه سلول ها کاهش می یابد.
مقادیر بهینه برای مقدار Ca ، مقدار کربنات کلسیم و سرعت
هم زدن به ترتیب ۱٫۵ درصد وزنی ، ۱ درصد وزنی و ۱۴۰۰ دور در
دقیقه یافت شده است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس با شماره ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷
مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید
۰۵/۰۸/۱۴۰۰

کربنات کلسیم مخصوص فوم سرد و گرم وابرواسفنج