قیمت کربنات

قیمت پودر کربنات

جهت استعلام قیمت پودر کربنات کلسیم براق شده 

با شماره ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷ و شرکت 

               ۰۸۶

      ۴۴۴۳

    ۳۸۲۲-۱تماس حاصل فرمایید 

۱۷/۰۲/۱۴۰۳

قیمت روز پودر کربنات کلسیم براق

با شماره ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷ و شرکت                 ۰۸۶       ۴۴۴۳     ۳۸۲۲-۱تماس حاصل فرمایید 
۲۲/۰۷/۱۴۰۱

کربنات کلسیم

    شرکت پودرسازان خلیج فارس تولید کننده و صادر کننده انواع پودرهای میکرونیزه معدنی از جمله کربنات کلسیم پوشش دار کوتد با سفیدی و درخشندگی […]
۰۳/۱۲/۱۴۰۰

قیمت روز کربنات کلسیم