مسحوق کربونات الکالسیوم

پودر کربنات کلسیم

پودر کربنات کلسیم ارسال امروز  ۱۴۰۰/۱/۳

                                                            به شیراز برای تولیدی چسب چوب با سفیدی ودرخشندگی بسیار بالا

                                                     جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس با شماره ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷

                                                مهندس علیرضا اصغری

۰۳/۰۱/۱۴۰۰

پودر کربنات کلسیم ارسال به شیراز

                                                            به شیراز برای تولیدی چسب چوب با سفیدی ودرخشندگی بسیار بالا                                                      جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس با شماره ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷                                                 مهندس علیرضا اصغری
۱۲/۰۴/۱۳۹۸

مسحوق کربونات الکالسیوم

۱۱/۰۴/۱۳۹۸

مسحوق کربونات الکالسیوم ۰۰۹۸۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷

لطلب مسحوق کربونات الکالسیوم۰۸۶۴۴۴۳۳۸۲۱ الی ۲ ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷  عنوان موقع poodrkhalijfars.ir کود ایران۰۰۹۸