پودر تالک مخصوص ایزوگام

پودر تالک

پودر تالک تولیدی شرکت پودرسازان خلیج فارس میل دهی 

 بسیار عالی به ایزوگام میده جهت دریافت نمونه تماس حاصل بفرمایید

۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷ مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید 

۰۹/۰۶/۱۴۰۱

پودر تالک=میل دهی ایزوگام

 بسیار عالی به ایزوگام میده جهت دریافت نمونه تماس حاصل بفرمایید ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷ مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید 
۱۶/۰۸/۱۴۰۰

فروش پودر تالک بصورت فله بونکر