کربنات کلسیم پوشش دار کوتد

کوتد

کوتددر مش های مختلف تولید شرکت پودرسازان خلیج فارس جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷

مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید

۱۷/۱۱/۱۴۰۰

کربنات کلسیم پوشش دار کوتد مخصوص ضد یخ

مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید
۰۲/۱۰/۱۴۰۰

کربنات کلسیمcarbonat calcium

۰۱/۱۰/۱۴۰۰

کوتدمش۲۵۰۰

۱۰/۰۹/۱۴۰۰

کوتد سفید یخچالی مخصوص صنایعpvc