پودر کربنات کلسیم

۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷پودر کربنات کلسیم مصرف تیتان رو صفر می‌کنه

با فرمول منحصر به فرد شرکت پودرسازان خلیج فارس

    با دستگاه های روز دنیا در خدمت صنایع مختلف می‌باشد 

۱۳/۰۵/۱۴۰۱

پودر کربنات کلسیم سفید

    با دستگاه های روز دنیا در خدمت صنایع مختلف می‌باشد