کوتد کیفیت فوق العاده

کوتد

کوتددر مش های مختلف تولید شرکت پودرسازان خلیج فارس جهت کسب اطلاعات بیشتر تماس ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷

مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید

06/02/2022

کربنات کلسیم پوشش دار کوتد مخصوص ضد یخ

مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید