پودر کربنات کلسیم

پودر کربنات کلسیم ساده وپوشش دار کوتد با نرمی بسیار عالی مصرف تیتان رو کم می‌کنه جهت کسب اطلاعات بیشتر

      تماس ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷ مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید 

24/08/2022

پودرکربنات کلسیم =تیتان کم

      تماس ۰۹۱۸۳۶۵۷۲۱۷ مهندس علیرضا اصغری تماس حاصل بفرمایید